کشتارگاه مخصوص

در داخل مجموعه خود شرکت بوده و در داخل کشتارگاه تمام موارد بهداشتی و ایمنی به شدت رعایت می شود.

بسته بندی

پس از انجام کشتار و آماده شدن لاشه بلدرچین در سالن با رعایت نکات بهداشتی بسته بندی انجام می شود.
سالن بسته بندی مجهز به تونل انجماد منفی 30 درجه و سردخانه به ظرفیت 30 تن جهت نگهداری گوشت با منفی 20 درجه می باشد.